Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Nominacje

Nominacje profesorskie

 

Na podstawie art. 178 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn., zm.) tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

 


O nadanie tytułu wnioskuje Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów i Rada Doskonałości Naukowej a od 1 stycznia 2021 r. tylko Rada Doskonałości Naukowej, a decyzję o nadaniu tytułu profesora Prezydent RP podejmuje w formie postanowienia. Indywidualne akty nadające przedmiotowy tytuł profesorowie odbierają z rąk Prezydenta.

 

Nominacje sędziowskie


Zgodnie z artykułem 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Prezydent powołuje do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuje osoby do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego: Sądu Najwyższego, sądów powszechnych (apelacyjnych, okręgowych, rejonowych), sądów administracyjnych (Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych) oraz sądów wojskowych(wojskowych sądów okręgowych, wojskowych sądów garnizonowych).

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 106i § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa mianuje na czas nieokreślony do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w sądzie rejonowym.
 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie artykułu 5 paragraf 3 i 4 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r.  Prawo o ustroju sądów administracyjnych na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa powołuje na pięć lat do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w wojewódzkim sądzie administracyjnym.


Uchwały „w sprawie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego” Krajowa Rada Sądownictwa przedkłada Prezydentowi RP.

Decyzję o powołaniu Prezydent RP podejmuje w formie postanowienia. Indywidualne akty nominacyjne sędziowie odbierają z rąk Prezydenta i składają na Jego ręce ślubowanie.

Postanowienia o mianowaniu do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w sądzie rejonowym oraz do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w wojewódzkim sądzie administracyjnym wymagają kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów.

 

Ponadto, prezydent powołuje Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz prezesów Sądu Najwyższego; Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego; Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego;

Nominacje generalskie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Obrony Narodowej nadaje stopnie generalskie oficerom Wojska Polskiego.
 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji mianuje/nadaje stopnie generalskie m.in. Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa.


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Finansów mianuje na stopnie generalskie w Służbie Celno-Skarbowej.


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Sprawiedliwości nadaje stopnie generalskie w Służbie Więziennej.


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prezesa Rady Ministrów mianuje/nadaje stopnie generalskie w Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 

Nominacje ambasadorskie
 

Zgodnie z artykułem 133 ust. 1 pkt. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Prezydent  na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych powołuje i odwołuje Ambasadora Pełnomocnego i Nadzwyczajnego Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

Pozostałe

 

Prezydent powołuje trzech członków Rady Polityki Pieniężnej (po trzech członków Rady powołują też Sejm i Senat);
Prezydent powołuje i odwołuje członków Rady Bezpieczeństwa Narodowego;
Prezydent powołuje dwóch członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (dwóch członków KRRiT powołuje Sejm, jednego – Senat);
Prezydent wnioskuje do Sejmu o powołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego;

Prezydent powołuje i odwołuje członków Rady Dialogu Społecznego;
Prezydent powołuje i odwołuje Szefa Kancelarii Prezydenta.

Poleć znajomemu
pn wt śr czw pt so nd
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31