Menu rozwijane

Akty prawne dotyczące orderów i odznaczeń

 • Ustawa z dnia 16 października 1992 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o orderach i odznaczeniach, uchylające przepisy o tytułach honorowych oraz zmieniające niektóre ustawy (Dz.U. Nr 90 poz. 451, z 1995 r. Nr 83 poz. 419).

 • Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia Prezydenta RP:

 • Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń (Dz.U. 1992 nr 90 poz. 452) oraz obowiązujące akty zmieniające:
  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń (Dz.U. 2018 poz. 2076)
  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń (Dz.U. 2016 poz. 1777)
  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń (Dz.U. 2012 poz. 590)
  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń (Dz.U. 2010 Nr 221 poz. 1448)
  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń (Dz.U. 2007 Nr 151 poz. 1075)
  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń (Dz.U. 2007 Nr 53 poz. 353)
  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń (Dz.U. 2006 Nr 196 poz. 1445)

 • Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. 2004 Nr 277 poz. 2743) oraz obowiązujące akty zmieniające:
  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. 2018 poz. 279)
  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. 2016 poz. 584)
  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. 2014 poz. 64)
  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. 2011 nr 186 poz. 1102)
  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 152)
  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. 2010 Nr 36 poz. 198)
  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. 2007 Nr 151 poz. 1076)

 • Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie nazwy, wstążki, okuć oraz wzorów rysunkowych Gwiazdy Afganistanu i Gwiazdy Iraku (Dz.U. 2007 Nr 151 poz. 1074)

 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie nazw, wstążek, okuć oraz wzorów rysunkowych Gwiazdy Konga, Gwiazdy Czadu i Gwiazdy Morza Śródziemnego (Dz.U. 2010 Nr 32 poz. 170) oraz akt zmieniający:
  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nazw, wstążek, okuć oraz wzorów rysunkowych Gwiazdy Konga, Gwiazdy Czadu i Gwiazdy Morza Śródziemnego (Dz.U. 2017 poz. 2035)

 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2012 r. w sprawie nazwy, wstążki, okuć oraz wzoru rysunkowego Gwiazdy Załóg Lotniczych (Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 625).

 • Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o ustanowieniu Krzyża Zesłańców Sybiru (Dz.U. 2003 Nr 225 poz. 2230) oraz wydane na jej podstawie:
  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie nadawania Krzyża Zesłańców Sybiru (Dz.U. 2004 Nr 13 poz. 112) ) oraz obowiązujący akt zmieniający:
  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania Krzyża Zesłańców Sybiru (Dz.U. 2011 Nr 186 poz. 1103) 

 • Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości (Dz. U. z 2018 r. poz. 1546) oraz obowiązujący akt zmieniający:
  Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości

 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2018 r. w sprawie nadawania Medalu  Stulecia Odzyskanej Niepodległości (Dz. U. z 2018 r. poz. 1741)

 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu Krzyża Wschodniego (Dz. U. z 2017 r. poz. 8) oraz obowiązujące akty zmieniające:
  Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1567)
  Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego (Dz.U. 2017 poz. 2303)
  Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o ustanowieniu Krzyża Zachodniego (Dz.U. 2017 poz. 973)

 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie nadawania Krzyża Wschodniego (Dz.U. 2017 poz. 1533)

 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o ustanowieniu Krzyża Zachodniego (Dz. U. z 2017 r. poz. 973) oraz obowiązujące akty zmieniające:
  Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1567)
  Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego (Dz.U. 2017 poz. 2303)

 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2017 r. w sprawie nadawania Krzyża Zachodniego (Dz.U. 2017 poz. 1885)

 • Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego (Dz.U. 2017 poz. 2303)

Formularze wniosków

Poniżej formularze wniosków o nadanie orderów i odznaczeń. Bardzo prosimy o przesyłanie wniosków wydrukowanych dwustronnie.

Administratorem danych podawanych w  poniższych wnioskach jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 10. Dane są przetwarzane w celu nadania orderów i odznaczeń przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i będą przetwarzane przez okres rozpatrywania wniosku. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Kancelarii znajduje się na stronie: www.prezydent.pl/ochrona-danych-osobowych/. W sprawach ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej kprp.iod[at]prezydent.pl. Podanie danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że do rozpatrzenia wniosku niezbędne jest podanie informacji wymaganych we wniosku.

Pliki do pobrania