Menu rozwijane

Krzyż Wojskowy

Ustanowiony w 2007 r. nadaje się żołnierzom, a także policjantom, funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Straży Pożarnej za czyny męstwa i odwagi dokonane w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju.

Krzyż Wojskowy może być nadany osobie cywilnej. Krzyż Wojskowy może być nadany tej samej osobie czterokrotnie. Krzyż Wojskowy może być nadany także formacji walczącej.

Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami

Ustanowiony w 2007 r. może być nadany żołnierzowi Wojsk Lądowych, a wyjątkowo żołnierzowi innego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, za sumienną służbę w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroru w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych poza granicami państwa w czasie pokoju w warunkach szczególnie niebezpiecznych, niebezpośrednio w styczności z przeciwnikiem.

Morski Krzyż Zasługi z Mieczami

Ustanowiony w 2007 r. może być nadany żołnierzowi Marynarki Wojennej, a wyjątkowo żołnierzowi innego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, za rzetelną i sumienną służbę w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroru w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych poza granicami państwa w czasie pokoju w warunkach szczególnie niebezpiecznych, niebezpośrednio w styczności z przeciwnikiem.

Lotniczy Krzyż Zasługi z Mieczami

Ustanowiony w 2007 r. może być nadany żołnierzowi Sił Powietrznych, a wyjątkowo żołnierzowi innego rodzaju Sił Zbrojnych za rzetelną i sumienną służbę w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroru w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych poza granicami państwa w czasie pokoju w warunkach szczególnie niebezpiecznych, niebezpośrednio w styczności z przeciwnikiem.

Ww. Krzyże mogą być nadane tej samej osobie dwukrotnie.

Szczegóły wyglądu

Wojskowy Krzyż Zasługi

Ustanowiony w 2007 r. może być nadany żołnierzowi Wojsk Lądowych, a wyjątkowo żołnierzowi innego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Wojskom Lądowym, a wykraczający poza zwykły obowiązek.

Morski Krzyż Zasługi

Ustanowiony w 2007 r. może być nadany żołnierzowi Marynarki Wojennej, a wyjątkowo żołnierzowi innego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Marynarce Wojennej, a wykraczający poza zwykły obowiązek.

Lotniczy Krzyż Zasługi

Ustanowiony w 2007 r. może być nadany żołnierzowi Sił Powietrznych, a wyjątkowo żołnierzowi innego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Siłom Powietrznym, a wykraczający poza zwykły obowiązek.

Gwiazda Afganistanu

Ustanowiona w 2007 r., jest odznaczeniem wojskowym o charakterze pamiątkowym dla uczestników polskiego kontyngentu wojskowego w Islamskim Państwie Afganistanu, działającego od 2002 r.

Gwiazdę nadaje się żołnierzom, a także policjantom, funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Straży Pożarnej oraz osobom cywilnym, za co najmniej jeden dzień nienagannej służby rozpoczętej w ramach kontyngentu lub operacji wojskowej na danym terytorium. Gwiazda może być nadana obywatelom innych państw współdziałającym z polskimi kontyngentami wojskowymi lub współdziałającym w operacji wojskowej.

Gwiazda Czadu

Ustanowiona w 2010 r., Gwiazda Czadu jest odznaczeniem dla uczestników misji w Republice Czadu i Republice Środkowoafrykańskiej pełniących służbę od dnia 1 lutego 2008 r. do 31 grudnia 2009 r.

Gwiazda Iraku

Ustanowiona w 2007 r., jest odznaczeniem wojskowym o charakterze pamiątkowym dla uczestników polskiego kontyngentu wojskowego w Republice Iraku, działającego od 2003 r. oraz uczestników operacji wojskowej „Iracka Wolność”.

Gwiazda Konga

Ustanowiona w 2010 r., Gwiazda Konga jest odznaczeniem wojskowym o charakterze pamiątkowym dla uczestników polskiego kontyngentu wojskowego w Demokratycznej Republice Konga i Republice Gabońskiej, działającego od 2006 roku.

Szczegóły wyglądu

Gwiazda Morza Śródziemnego

Ustanowiona w 2010 r., Gwiazda Morza Śródziemnego jest odznaczeniem dla żołnierzy biorących udział w operacji ACTIVE ENDEAVOUR na Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym w okresach 4 lutego 2006 r. – 8 marca 2006r. ;  6 października 2006 r. – 31 marca 2007 r. ; 15 lipca 2008 r. – 30 listopada 2008 r. ; 1 października 2008 r. – 31 marca 2009 r.

Szczegóły wyglądu

Gwiazda Załóg Lotniczych

Ustanowiona w 2012 roku. Gwiazda Załóg Lotniczych przyznawana jest żołnierzom Sił Powietrznych będących uczestnikami polskich kontyngentów wojskowych, działających od 2005 r. w składzie Sił Sojuszniczych NATO w operacjach wojskowych nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej (PKW Orlik), a także w operacji wsparcia wojskowego Republiki Łotewskiej (PKW Łotwa). Nadawana żołnierzom członkom załóg wojskowych statków powietrznych, uczestnikom polskich kontyngentów wojskowych, działających w innych operacjach wojskowych oraz członkom załóg wojskowych statków powietrznych pełniącym służbę poza polskimi kontyngentami wojskowymi.

Szczegóły wyglądu