Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Krzyż Wojskowy

Krzyż Wojskowy

Ustanowiony w 2007 r. nadaje się żołnierzom, a także policjantom, funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Straży Pożarnej za czyny męstwa i odwagi dokonane w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju.

Krzyż Wojskowy może być nadany osobie cywilnej. Krzyż Wojskowy może być nadany tej samej osobie czterokrotnie. Krzyż Wojskowy może być nadany także formacji walczącej.

 

Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami

Ustanowiony w 2007 r. może być nadany żołnierzowi Wojsk Lądowych, a wyjątkowo żołnierzowi innego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, za sumienną służbę w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroru w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych poza granicami państwa w czasie pokoju w warunkach szczególnie niebezpiecznych, niebezpośrednio w styczności z przeciwnikiem.

 

Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami - awers
Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami - rewers

Morski Krzyż Zasługi z Mieczami

Morski Krzyż Zasługi z Mieczami

Ustanowiony w 2007 r. może być nadany żołnierzowi Marynarki Wojennej, a wyjątkowo żołnierzowi innego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, za rzetelną i sumienną służbę w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroru w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych poza granicami państwa w czasie pokoju w warunkach szczególnie niebezpiecznych, niebezpośrednio w styczności z przeciwnikiem.

 

Lotniczy Krzyż Zasługi z Mieczami

Lotniczy Krzyż Zasługi z Mieczami - awers
Lotniczy Krzyż Zasługi z Mieczami - rewers

Ustanowiony w 2007 r. może być nadany żołnierzowi Sił Powietrznych, a wyjątkowo żołnierzowi innego rodzaju Sił Zbrojnych za rzetelną i sumienną służbę w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroru w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych poza granicami państwa w czasie pokoju w warunkach szczególnie niebezpiecznych, niebezpośrednio w styczności z przeciwnikiem.

Ww. Krzyże mogą być nadane tej samej osobie dwukrotnie.

 

 

Szczegóły wyglądu

 

Wojskowy Krzyż Zasługi

Wojskowy Krzyż Zasługi

Ustanowiony w 2007 r. może być nadany żołnierzowi Wojsk Lądowych, a wyjątkowo żołnierzowi innego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Wojskom Lądowym, a wykraczający poza zwykły obowiązek.

 

Morski Krzyż Zasługi

Ustanowiony w 2007 r. może być nadany żołnierzowi Marynarki Wojennej, a wyjątkowo żołnierzowi innego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Marynarce Wojennej, a wykraczający poza zwykły obowiązek.

 

Morski Krzyż Zasługi – awers
Morski Krzyż Zasługi - rewers

Lotniczy Krzyż Zasługi

Lotniczy Krzyż Zasługi

Ustanowiony w 2007 r. może być nadany żołnierzowi Sił Powietrznych, a wyjątkowo żołnierzowi innego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Siłom Powietrznym, a wykraczający poza zwykły obowiązek.

Gwiazda Afganistanu

Gwiazda Afganistanu

Ustanowiona w 2007 r., jest odznaczeniem wojskowym o charakterze pamiątkowym dla uczestników polskiego kontyngentu wojskowego w Islamskim Państwie Afganistanu, działającego od 2002 r.

 
Gwiazdę nadaje się żołnierzom, a także policjantom, funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Straży Pożarnej oraz osobom cywilnym, za co najmniej jeden dzień nienagannej służby rozpoczętej w ramach kontyngentu lub operacji wojskowej na danym terytorium. Gwiazda może być nadana obywatelom innych państw współdziałającym z polskimi kontyngentami wojskowymi lub współdziałającym w operacji wojskowej.

 

Gwiazda Czadu

Gwiazda Czadu

Ustanowiona w 2010 r., Gwiazda Czadu jest odznaczeniem dla uczestników misji w Republice Czadu i Republice Środkowoafrykańskiej pełniących służbę od dnia 1 lutego 2008 r. do 31 grudnia 2009 r.

 

Gwiazda Iraku

Gwiazda Iraku

Ustanowiona w 2007 r., jest odznaczeniem wojskowym o charakterze pamiątkowym dla uczestników polskiego kontyngentu wojskowego w Republice Iraku, działającego od 2003 r. oraz uczestników operacji wojskowej „Iracka Wolność”.

 

Gwiazda Konga

Gwiazda Konga

Ustanowiona w 2010 r., Gwiazda Konga jest odznaczeniem wojskowym o charakterze pamiątkowym dla uczestników polskiego kontyngentu wojskowego w Demokratycznej Republice Konga i Republice Gabońskiej, działającego od 2006 roku.


Szczegóły wyglądu

Gwiazda Morza Śródziemnego

Gwiazda Morza Śródziemnego

Ustanowiona w 2010 r., Gwiazda Morza Śródziemnego jest odznaczeniem dla żołnierzy biorących udział w operacji ACTIVE ENDEAVOUR na Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym w okresach 4 lutego 2006 r. – 8 marca 2006r. ;  6 października 2006 r. – 31 marca 2007 r. ; 15 lipca 2008 r. – 30 listopada 2008 r. ; 1 października 2008 r. – 31 marca 2009 r.

 

Szczegóły wyglądu

Gwiazda Załóg Lotniczych


Ustanowiona w 2012 roku. Gwiazda Załóg Lotniczych przyznawana jest żołnierzom Sił Powietrznych będących uczestnikami polskich kontyngentów wojskowych, działających od 2005 r. w składzie Sił Sojuszniczych NATO w operacjach wojskowych nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej (PKW Orlik), a także w operacji wsparcia wojskowego Republiki Łotewskiej (PKW Łotwa). Nadawana żołnierzom członkom załóg wojskowych statków powietrznych, uczestnikom polskich kontyngentów wojskowych, działających w innych operacjach wojskowych oraz członkom załóg wojskowych statków powietrznych pełniącym służbę poza polskimi kontyngentami wojskowymi.
 

 

Szczegóły wyglądu

Poleć znajomemu
pn wt śr czw pt so nd
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30