Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Informacje o orderach

Nadawanych jest pięć orderów (każdy order w każdej klasie tylko jeden raz):

  • Order Orła Białego,
  • Order Odrodzenia Polski,
  • Order Krzyża Wojskowego,
  • Order Krzyża Niepodległości,
  • Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej,

Ordery nadaje Prezydent RP - z własnej inicjatywy lub na wniosek:
- Prezesa Rady Ministrów,
- kapituł orderów,
- ministra spraw zagranicznych - dla obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą oraz osób nieposiadających obywatelstwa polskiego.

Wniosek o nadanie orderu przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów, przed przedłożeniem go Prezydentowi RP, podlega zaopiniowaniu przez kapitułę tego orderu.
Kapituła może podjąć uchwałę:
- o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku,
- stwierdzającą, że wniosek nie uzasadnia nadania orderu,
- stwierdzającą, że wniosek nie może zostać uwzględniony z powodu niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Kapituła może także zaproponować nadanie innej klasy orderu niż proponowana przez wnioskodawcę lub przed wydaniem ostatecznej opinii zwrócić się do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku.

Poleć znajomemu
pn wt śr czw pt so nd
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31