Menu rozwijane

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

Telefon: (48 22) 695-29-00
Fax: (48 22) 695-22-38
Kontakt w godz. 8.15 - 16.15
E-mail: [email protected]

Kontakt dla osób niesłyszących z pomocą Tłumacza Migam:


Możesz też skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy.

Uwaga!
Zgodnie z par. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, rozpoznane zostaną tylko skargi i wnioski zawierające imię, nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego.

Administratorem danych podanych w powyższym formularzu jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 10. Dane są przetwarzane w celu obsługi korespondencji, przez okres niezbędny do rozpoznania przedstawionej sprawy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Kancelarii znajduje się na stronie: www.prezydent.pl/ochrona–danych–osobowych/. W sprawach ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected]. Podanie danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że rozpoznane zostaną tylko skargi i wnioski zawierające imię, nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego.