Menu rozwijane

Kampania „Godny wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego”

Prezydent RP Andrzej Duda, Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska i Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda zainaugurowali 11 maja 2017 roku kampanię społeczno-informacyjną „Godny Wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego”.

 

ZOBACZ RELACJĘ z 11 maja br. >>

Celem kampanii jest przypomnienie obywatelom, że od 1 października 2017 roku będzie obowiązywać ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw przywracająca wiek emerytalny.

Ustawa określa minimalny wiek, w którym można skorzystać z prawa do emerytury, na 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Celem przywrócenia wieku emerytalnego było przede wszystkim umożliwienie każdemu ubezpieczonemu podjęcia samodzielnej decyzji o momencie zakończenia aktywności zawodowej.

Kampania jest realizowana poprzez 16 regionalnych spotkań we wszystkich miastach wojewódzkich z udziałem przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i NSZZ „Solidarność”.

Główne przesłania merytoryczne i komunikacyjne kampanii zostały przedstawione w dokumencie: „7 zasad emerytalnych”. Powstał on jako wynik współpracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz NSZZ „Solidarność”. Oba podmioty są inicjatorami całej kampanii.

W czasie spotkań w regionach wspomniane zasady emerytalne są szczegółowo omawiane i wokół nich koncentruje się dyskusja.

Harmonogram spotkań regionalnych: