Menu rozwijane

25 maja 2017
Spotkanie w Olsztynie (1)
o1845417778.jpg

25 maja odbyła się kolejna edycja konferencji „Godny wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego”. Spotkanie odbyło się w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim.

Wiceminister Elżbieta Bojanowska przypomniała, że inicjatorami powrotu do obowiązującego przed 2012 r. wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn był Pan Prezydent Andrzej Duda i NSZZ Solidarność. Podkreśliła, że przywrócenie wieku emerytalnego to nie tylko wywiązanie się z przedwyborczych obietnic. To także wyjście naprzeciw oczekiwaniom zdecydowanej większości Polaków. Przeciwko jego podniesieniu w 2012 r. opowiadało się 83 proc. obywateli. Dziś jego przywrócenie popiera 84 proc.

Przedstawicielem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej podczas konferencji był Doradca Prezydenta RP Cezary Kochalski. Odbyła się ona m.in. z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Bojanowskiej oraz Sekretarza Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Ewy Zydorek.

Więcej informacji:

Konferencja w Olsztynie >>>