Menu rozwijane

31 maja 2017
Konferencja w Łodzi
o17207507.jpg

Kolejna z cyklu konferencji „Godny wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego” odbyła się 31 maja w Łodzi. Wśród uczestników spotkania znaleźli się dyrektorzy oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy.

O nowych warunkach przechodzenia na emeryturę po przywróceniu wieku emerytalnego opowiadali m.in.:  doradca Prezydenta RP Marta Gajęcka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz, wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk i sekretarz Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Ewa Zydorek.

- To bardzo ważne, aby Polacy mieli możliwość wyboru, kiedy chcą przejść na emeryturę – powiedziała doradca Marta Gajęcka. - Żeby mieli możliwość podjęcia świadomej decyzji czy czują się na siłach, aby jeszcze pracować, czy też nie.

Prelegenci podkreślali, że Polacy od października będą mieli wybór, kiedy chcą przejść na emeryturę, a pracodawca nie będzie mógł nakazać pracownikowi przejścia na emeryturę.

Więcej informacji:

Konferencja w Łodzi >>>