Menu rozwijane

05 czerwca 2017
Zakończenie cyklu konferencji „Godny wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego”
Kancelarię Prezydenta RP reprezentowała Doradca Prezydenta RP Marta Gajęcka
Spotkanie odbyło się w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie
o131785610.jpg
o1199696081.jpg
o1964168293.jpg

5 czerwca w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyła się konferencja, która zakończyła cykl spotkań w ramach akcji „Godny wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego”. W dyskusji z przedstawicielami samorządu, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udział wzięli: Doradca Prezydenta RP Marta Gajęcka, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki, Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” Henryk Nakonieczny oraz Przewodniczący Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” Andrzej Kropiwnicki.

Przedsięwzięcie było wspólnie realizowane przez Kancelarię Prezydenta RP, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz NSZZ „Solidarność”. Partnerem akcji był również Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przedstawiciele tych instytucji w ciągu miesiąca odwiedzili wszystkie 16 województw.  Spotkania regionalne były poprzedzane konferencjami prasowymi, które cieszyły się zainteresowaniem mediów regionalnych i lokalnych. Celem kampanii było uświadomienie obywatelom, że przejście na emeryturę jest prawem, a nie obowiązkiem. Ponadto w trakcie spotkań zaprezentowano i omówiono szczegółowe rozwiązania, które wejdą w życie 1 października 2017 r. Na konferencji w Warszawie, wieńczącej cały cykl, minister Elżbieta Rafalska stwierdziła, że „to, co wpływa na decyzję o pozostawaniu na rynku pracy to zdrowie i dobra praca”. Dlatego też, jak zauważył wiceminister Marcin Zieleniecki „każdy musi sam podjąć decyzję o tym czy chce i może pracować dłużej, i mieć wyższą emeryturę”.

Może Cię zainteresować Prezydent: Ludzie powinni mieć wybór, kiedy przejdą na emeryturę Ogólnopolska kampania społeczno-informacyjna została zainaugurowana 11 maja przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską i Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudę. Podczas spotkań Kancelaria Prezydenta RP była reprezentowana przez Szefa Kancelarii Prezydenta RP Małgorzatę Sadurską, Zastępcę Szefa KPRP Pawła Muchę, Sekretarza Stanu Adama Kwiatkowskiego, Podsekretarza Stanu Wojciecha Kolarskiego oraz Doradców Prezydenta RP: Agnieszkę Lenartowicz-Łysik, Barbarę Fedyszak-Radziejowską, Martę Gajęcką i Cezarego Kochalskiego.

Akcję informacyjną będą kontynuować placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w których zatrudniono dodatkowo blisko 600 doradców emerytalnych. Podpowiedzą m.in. jakie warunki trzeba spełnić, żeby przejść na emeryturę. Wyliczą również prognozy przyszłego świadczenia.

Więcej informacji:

Konferencja w Warszawie >>