Menu rozwijane

04 maja 2018
Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP i Pełnomocnik Prezydenta ds. referendum konsultacyjnego Paweł Mucha

Wynik referendum ws. konstytucji będzie wiążący dla Prezydenta w tym sensie, że jeśli będzie odpowiednia frekwencja i Polacy opowiedzą się za zmianą konstytucji, Prezydent będzie występował z inicjatywą zmiany ustawy zasadniczej - powiedział Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP i Pełnomocnik Prezydenta ds. referendum konsultacyjnego Paweł Mucha.

Minister był pytany w Poranku Rozgłośni Katolickich "Siódma 9" o zapowiedziane przez Prezydenta Andrzeja Dudę złożenie w Senacie wniosku o przeprowadzenie referendum konsultacyjnego ws. konstytucji w dniach 10-11 listopada.  Może Cię zainteresować Święto Narodowe 3 Maja [PL/ENG] „Złożę wniosek, aby referendum ws. konstytucji odbyło się 10 i 11 listopada”

Paweł Mucha podkreślił, że referendum ma fundamentalne znaczenie, bo to jest "model społecznego stanowienia prawa".

- Wynik tego referendum będzie wiążący dla Prezydenta w tym sensie, że zgodnie z tymi rozstrzygnięciami czy z tymi odpowiedziami, Prezydent będzie występował z inicjatywą zmiany konstytucji przy założeniu takim, że osiągniemy odpowiedni próg frekwencyjny czy skala poparcia będzie na tyle wysoka, że będziemy rozumować w kategoriach dalszego prowadzenia tych prac, i że na pierwsze pytanie o potrzebę zmiany konstytucji Polacy odpowiedzą „tak”. Bo jeżeli by odpowiedzieli, że nie chcą tej zmiany, zamykamy temat, wskazujemy, że nie dzisiaj „momentu konstytucyjnego” – podkreślił minister.

Wyraził przekonanie, że Polacy 10 i 11 listopada pójdą do referendum. Dodał, że formuła referendum dwudniowego pozwala pogodzić je z uroczystościami państwowymi i religijnymi związanymi z uczczeniem 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

- To jest referendum, które ma przesądzić o kierunkach zmiany polskiej konstytucji, to jest najlepsza polska tradycja, żeby w takim właśnie dniu podjąć świadomą decyzję, co do tego, jak Polska ma być ukształtowana, jak ma być ukształtowany jej ustrój, jakie powinniśmy prawa i obowiązki dookreślić w konstytucji - podkreślił minister.

- To powinno być wzmocnienie suwerenności narodu, to powinno być wzmocnienie roli referendów, to powinny być te kwestie, ważne tematy, które Prezydent poruszał (...). Chcemy też dyskutować o sprawach bardzo ważnych m.in. o kwestii związanej z prymatem polskiej konstytucji nad prawem europejskim (...). Prezydent wprost mówił, że można by było w treści pytania zawrzeć uzupełnienie art. 9 konstytucji: Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego i europejskiego, zgodnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej - powiedział Paweł Mucha.

Może Cię zainteresować „Polsce potrzebna jest Konstytucja na miarę XXI wieku” [PL/ENG] Wskazał, że w projekcie postanowienia o przeprowadzeniu referendum będzie nie więcej niż 10 pytań; dodał, że toczą się rozmowy z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. Paweł Mucha wyraził przekonanie, że "nie dalej niż w lipcu" powinna się zakończyć dyskusja na pytań referendalnych.  - Może być tak, że pytania będą znane chwilę wcześniej nim formalnie zgłoszenie trafi do Senatu  - zaznaczył.

Dopytywany o kolejne ewentualne pytania, odpowiedział, że: konsekwentnie wraca rodzina, jeżeli chodzi o podkreślenie wsparcia dla rodziny. Dodał, że Prezydent mówił także o wzmocnieniu instytucji referendum. - Myślę, że mógłby być taki trop, że jest katalog spraw, do których Polacy mają możliwość wypowiedzenia się w referendum, jeżeli następuje zmiana prawa dot. zmiany waluty, systemu emerytalnego, systemu edukacji, kwestii ochrony zdrowia - wyliczał minister  Mucha.

Dodał, że może pojawić się pytanie dot. podziału kompetencji w ramach władzy wykonawczej, a także pytanie związane ze wsparciem polskiego rolnictwa i wsi.

Zdaniem wiceszefa KPRP brak zgody Senatu na przeprowadzenie referendum "to byłaby decyzja zaskakująca" i taki scenariusz wydaje mu się "niezwykle mało prawdopodobny". - Wydaje mi się, że jeżeli Prezydent tego rodzaju projekt postawienia skieruje, to będziemy mieli decyzję Senatu przychylną - powiedział minister. (PAP/KG)