Menu rozwijane

27 października 2017
Spotkanie konsultacyjne w sprawie referendum dotyczącego projektu nowej Konstytucji (fot. Piotr Romanicz/KPRP) (1)
Minister Paweł Mucha wyjaśnił ideę referendum konsultacyjnego (fot. Piotr Romanicz/KPRP) (2)
Minister Paweł Mucha wyjaśnił ideę referendum konsultacyjnego (fot. Piotr Romanicz/KPRP) (3)
Spotkanie konsultacyjne w sprawie referendum dotyczącego projektu nowej Konstytucji (fot. Piotr Romanicz/KPRP) (4)
Spotkanie konsultacyjne w sprawie referendum dotyczącego projektu nowej Konstytucji (fot. Piotr Romanicz/KPRP) (5)
Spotkanie konsultacyjne w sprawie referendum dotyczącego projektu nowej Konstytucji (fot. Piotr Romanicz/KPRP) (6)
o1215273835.jpg
o528089211.jpg
o442958320.jpg
o1943812958.jpg
o1319579599.jpg
o923025986.jpg

Dyskusja w czasie siódmego spotkania regionalnego w ramach kampanii „Wspólnie o Konstytucji” skupiła się wokół prawa do ochrony zdrowia w kontekście konstytucyjnym. Spotkanie odbyło się 27 października 2017 roku w Auditorium Primum im. prof. Olgierda Narkiewicza Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ideę referendum konsultacyjnego przybliżył Paweł Mucha, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, a jednocześnie pełnomocnik do spraw referendum dotyczącego projektu nowej Konstytucji.

Obecne regulacje konstytucyjne w zakresie prawa do ochrony zdrowia omówił zaś prof. Dariusz Dudek, konstytucjonalista z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Dr Konrad Dziobek, Doradca Prezydenta RP i Sekretarz Narodowej Rady Rozwoju zauważył, że konstytucja nie może być „aktem, gdzie zbyt mocno doprecyzujemy pewne rzeczy”. Według niego konstytucja powinna "cechować się dużą uniwersalnością zapisu".  - Polski system ochrony zdrowia jest cały czas na etapie eksperymentowania, a niezadowolenie społeczne z funkcjonowania tego systemu narasta – zwrócił uwagę dr Dziobek.

Zdaniem Doradcy Prezydenta RP nadal trwa dyskusja nad sposobem finansowania służby zdrowia w Polsce i w tej trakcie zderzają się co najmniej dwie koncepcje: wzorowana na modelu brytyjskim koncepcja „budżetowa” i „niemiecka koncepcja składkowa”.

Prof. Piotr Czauderna, koordynator Sekcji „Ochrona zdrowia” NRR porównał zapisy konstytucyjne dotyczące ochrony zdrowia w kilku wybranych europejskich ustawach zasadniczych. Jego zdaniem trudno dostrzec zależność miedzy szczegółowością regulacji a jakością systemu ochrony zdrowia. Istnieją państwa, w których pomimo braku konstytucyjnych regulacji, system działa dobrze. A są też takie, gdzie szczegółowa regulacja nie gwarantuje efektywności działania systemu.

Prof. Czauderna zwrócił również uwagę na fakt, iż niektóre konstytucje, np. portugalska obok praw obywatelskich przewidują także obowiązek dbania o zdrowie i promocję zdrowego trybu życia.

Według prof. Tomasza Zdrojewskiego z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w dyskusji nad kształtem nowej konstytucji należy uwzględnić fakt, że liczba osób starszych w Polsce stale będzie rosła.

Prof. Dariusz Dudek z kolei omówił możliwości zmiany art. 68 Konstytucji RP, który jest kluczowy w zakresie kształtowania prawa do ochrony zdrowia.

W trakcie debaty wielokrotnie pojawiały się uwagi, że pomimo konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia wiele usług medycznych zostało formalnie lub nieformalnie skomercjalizowanych. Ponadto, zdaniem niektórych, brak jest definicji takich pojęć jak: zdrowie czy zdrowie publiczne. Pojawiły się także głosy, że w art. 68 zbyt duży nacisk kładzie się na powinności władzy publicznej w zakresie zapewnienia ochrony zdrowia, zamiast sformułować prawo podmiotowe do ochrony zdrowia.

Wśród prelegentów był też m.in. prof. Tomasz Zdrojewski, Przewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk, doradca śp. Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta RP.

Było to pierwsze spotkanie,  podczas którego wykorzystano nowy znak graficzny kampanii „Wspólnie o Konstytucji”.