Menu rozwijane

24 listopada 2017
Kolejne ze spotkań organizowanych przez Kancelarię Prezydenta RP z cyklu ,,Wspólnie o Konstytucji” (1)
Kolejne ze spotkań organizowanych przez Kancelarię Prezydenta RP z cyklu ,,Wspólnie o Konstytucji” (2)
Kolejne ze spotkań organizowanych przez Kancelarię Prezydenta RP z cyklu ,,Wspólnie o Konstytucji” (3)
Kolejne ze spotkań organizowanych przez Kancelarię Prezydenta RP z cyklu ,,Wspólnie o Konstytucji” (4)
Kolejne ze spotkań organizowanych przez Kancelarię Prezydenta RP z cyklu ,,Wspólnie o Konstytucji” (5)
o729193173.jpg
o2016066409.jpg
o389434693.jpg
o611463364.jpg
o880139473.jpg

Spotkanie w Krakowie, przygotowane we współpracy z Ośrodkiem Myśli Politycznej, które obywało się pod hasłem ,,Trójpodział władzy, wzajemne relacje – kontekst konstytucyjny”, było kolejnym z organizowanych przez Kancelarię Prezydenta RP  z cyklu ,,Wspólnie o Konstytucji”.

Może Cię zainteresować Prezydent: Konstytucja powinna uregulować kwestię emerytur rolniczych Minister Mucha: Władza musi być sprawowana efektywnie Otworzył je Minister Paweł Mucha przedstawiając główne założenia koncepcji referendum konsultacyjnego, której autorem jest Pan Andrzej Duda, Prezydent RP. Wskazał, iż Konstytucja z 1997 r. jest w znacznym stopniu nieaktualna, stąd pomysł Prezydenta RP, aby w otwartej debacie publicznej z Polakami ustalić, czy społeczeństwo jest gotowe na zmianę ustawy zasadniczej. Zdaniem Ministra jesteśmy w sprzyjającym momencie konstytucyjnym. Polacy coraz bardziej czują, iż obowiązująca Konstytucja nie nadąża za zmianami rzeczywistości społecznej.

Jako kolejny, głos zabrał prof. Dariusz Dudek, konstytucjonalista z KUL, który przedstawił krótki rys historyczny polskiego konstytucjonalizmu wychodząc od Konstytucji 3 Maja, kończąc na Konstytucji z 1997 r. W nawiązaniu do tematu spotkania przypomniał, iż największym zagrożeniem demokracji jest skupienie władzy ustawodawczej, sądowniczej i wykonawczej w jednych rękach. Jest to niebezpieczne dla narodów dlatego, iż zagraża wolności, która jest istotą praw obywatelskich. Równie niebezpieczna jest sytuacja, w której jedna z władz zyskuje przewagę nad innymi. W obecnych czasach władza nie ma charakteru klasycznego, ingerencja polityki w obszar państwa i społeczeństwa jest bardzo daleko idąca, co może doprowadzać do degradacji sytemu prawnego państwa.

Profesor Andrzej Bryk, prawnik z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wskazał, że idee przyświecające twórcom różnych konstytucji, które z założenia miały być wieczne, upadają.Gwarancją stabilności współczesnych systemów demokratycznych są wybory, powodujące przeorganizowanie kierunków władzy. Nasze czasy charakteryzują się zderzeniem tradycji republikańskiej z tradycją liberalną, w której prawnicy definiują wolności i prawa obywateli.Model, w którym sędziowie są ,,demiurgami prawa’’, jest groźny, ponieważ zbytnie wzmocnienie władzy sądowniczej prowadzi do degradacji idei samego sądownictwa i idei demokracji.

Profesor Bogdan Szlachta, także prawnik z UJ, powiedział, iż obecnie właściwie niepodważalny dogmat Monteskiusza o trójpodziale władzy w tradycji polskiej myśli politycznej był podważany wielokrotnie. Miało to miejsce szczególnie w okresie prac nad konstytucjami roku 1921 i 1935. Dyskusje nad nimi były prowadzone w zupełnie inny sposób niż robi się to obecnie. Prezentowano wtedy bardzo różne sposoby myślenia o koncepcji państwa i prawa. Od skrajnie liberalnych do skrajnie pro-państwowych. W czasach obecnych takie dyskusje nie mają miejsca, ponieważ cała uwaga twórców Konstytucji skupia się głównie na problemach mechaniki władzy.

Po zakończeniu części panelowej rozpoczęła się dyskusja ze zgromadzonymi uczestnikami spotkania, w której padły pytania m.in. o to: Czy w czasach obecnych media nie są już czwartą władzą? Jak powinniśmy definiować prawa i obowiązki obywatela w konstytucji? Dlaczego tak często występuje dysonans pomiędzy teoretycznym modelem konstytucji a jej praktycznym stosowaniem? Jak zdefiniować w Konstytucji pojęcie tego, co jest prywatne i tego, co jest publiczne?  Jak reagujemy na spór kulturowy w kontekście Konstytucji? Padły również pytania o datę referendum konsultacyjnego, o rolę Trybunału Stanu, o zagwarantowanie wolności ekonomicznej polskim obywatelom.

Spotkanie w Krakowie prowadzone było na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, który zagwarantowali zaproszeni paneliści i bardzo ciekawe pytania zadawane przez uczestników. Żywa, bardzo dynamiczna dyskusja po raz kolejny udowodniła, iż Polacy potrafią w sposób konstruktywny rozmawiać ze sobą o istotnych sprawach, pomimo dzielących ich różnic.Hasło ,,Wspólnie o Konstytucji” to nie tylko chwytliwy slogan, to rzeczywistość.

Kolejne spotkanie odbywa się w poniedziałek 27 listopada 2017 roku w Olsztynie. Zapraszamy do udziału w debacie i liczymy na Państwa cenny głos.