Menu rozwijane

12 stycznia 2018
Spotkanie z cyklu „Wspólnie o Konstytucji” w Płocku (1)
Spotkanie z cyklu „Wspólnie o Konstytucji” w Płocku (2)
Spotkanie z cyklu „Wspólnie o Konstytucji” w Płocku (3)
Spotkanie z cyklu „Wspólnie o Konstytucji” w Płocku (4)
Spotkanie z cyklu „Wspólnie o Konstytucji” w Płocku (5)
Spotkanie z cyklu „Wspólnie o Konstytucji” w Płocku (6)
o1851198294.jpg
o1223710516.jpg
o1512209836.jpg
o1032100152.jpg
o2004156673.jpg
o472380163.jpg

Spotkanie, które 12 stycznia br. odbyło się w Płocku pod hasłem „Różne aspekty bezpieczeństwa Polski w kontekście Konstytucji RP” było kolejnym z organizowanych przez Kancelarię Prezydenta RP spotkań z cyklu „Wspólnie o Konstytucji”.

Uczestników przywitał senator Marek Martynowski, który – wraz z ministrem Pawłem Muchą, Zastępcą Szefa Kancelarii Prezydenta RP oraz prof. Dariuszem Dudkiem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – zaprosił do dyskusji.

Minister Paweł Mucha przedstawił uczestnikom spotkania główne założenia referendum konsultacyjnego. Konstytucja z 1997 r. jest w wielu miejscach aktem prawnym już nieaktualnym, nieprzystającym do zmian rzeczywistości społecznej w Polsce, stąd propozycja, aby w otwartej debacie publicznej ustalić, czy społeczeństwo jest gotowe na zmianę ustawy zasadniczej.

Minister opisał przyjęty sposób dochodzenia do zmian w Konstytucji RP. Najpierw przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne m.in. w postaci spotkań regionalnych. Na podstawie konsultacji opracowane będą pytania referendalne (około 10). Pytania w referendum będą dotyczyły konkretnych zmian w Konstytucji RP. Jeżeli referendum będzie wiążące, możliwe – zdaniem ministra – jest uchwalenie nowej Konstytucji RP w roku 2021 czyli w 100. rocznicę uchwalenia Konstytucji Marcowej.

Jako kolejny z panelistów głos zabrał prof. Dariusz Dudek, konstytucjonalista z KUL, który przedstawił krótki rys historyczny polskiego konstytucjonalizmu, rozpoczynając od Konstytucji 3 Maja i kończąc na Konstytucji z 1997 r. Nawiązując do tematu spotkania, przypomniał, że rozumiane wieloaspektowo bezpieczeństwo państwa i obywateli stanowi niewątpliwie bardzo istotną wartość konstytucyjną.

Po zakończeniu pierwszej części spotkania rozpoczęła się dyskusja ze zgromadzonymi uczestnikami spotkania. Zadawane pytania dotyczyły m.in.: charakteru mandatu poselskiego i ciągłości jego związku z wyborcami, zagranicznych wzorców konstytucyjnych, wpisania niektórych rodzajów samorządów zawodowych do Konstytucji RP, wzmocnienia czynnika społecznego w sądach, regulacji stosunków Polski z UE oraz kwestii bezpieczeństwa energetycznego państwa.

Spotkanie w Płocku przebiegło w rzeczowej, spokojnej atmosferze. Żywa dyskusja licznie zgromadzonych uczestników dowiodła, że potrafimy w sposób racjonalny i merytoryczny rozmawiać ze sobą o ważnych sprawach.