Menu rozwijane

Kampania społeczno-informacyjna

Kampania społeczno-informacyjna - zdjęcie w treści wpisu

Pierwszym etapem Kampanii społeczno-informacyjnej będą otwarte spotkania przeprowadzane w poszczególnych regionach Polski z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP. Uczestniczyć w nich będą wybitni eksperci w zakresie prawa konstytucyjnego. Spotkania te nie wyczerpują jednak formuły całej akcji. Zaproszenie do współpracy kierowane jest do organizacji społecznych, mediów, instytucji edukacyjnych, związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców, związków wyznaniowych, a także do osób, które z własnej inicjatywy chcą podjąć działania w zakresie społecznej debaty konstytucyjnej.

Wspólnie szukajmy odpowiedzi na pytania: Jakiej chcemy Konstytucji?  W jaki sposób Konstytucja ma chronić interesy Państwa Polskiego i obywateli Rzeczypospolitej? Jak nasza Konstytucja ma odpowiedzieć na wyzwania współczesnego świata? Rozmawiajmy o Konstytucji wspólnie. Wspólnie o Konstytucji.

Zgłoszenia inicjatyw społecznych do Kampanii społeczno-informacyjnej „Wspólnie o Konstytucji” można nadsyłać na adres: [email protected]